Idrætsforeningen BTI

Bestyrelse i BTI

Formand :
 
Klaus Kold.           
30941861

Sekretær og kontakt til afdelingerne :
 
John Madvig.         
51524445

Medlem og kontakt til Kulturboksen /Fitnesscentret :
 
Henning Jensen -  

Hovedkasserer og kontakt til kommunen. (indrapportering og afd.tilskud) :
 
Flemming Mejlvang  
21739755