Nyheder

Facebook

Køb af Kulturboksen Bindslev

BTI har pr. 1. maj 2020 købt og overtaget ejendommen Nørrebro 24. Bindslev. KULTURBOKSEN.
Købet baner vejen for BTI´s ønske om at realisere visionen KULTURBOKSEN i Bindslev - et unikt samlingssted for idræt, kulturelle aktiviteter og oplevelser.

BTI sender en stor tak til alle private såvel som virksomheder for de mange bidrag, der har gjort det muligt at gennemføre købet. Også en stor tak til ENV fonden for deres bidrag.
Tak til alle, der har ydet en stor frivillig indsats, for at gøre det muligt at gennemføre købet.

På bestyrelsens vegne
Per Barkholt
Formand
...

View on Facebook

Til alle medlemmer i BTI

Opdateret information til foreningslivet for udendørs idrætten

Sundhedsstyrelsen, DIF & DGI har netop justeret retningslinjerne for udendørsidrætter, som gør det muligt at genoptage aktiviteterne i udendørsidrætter for maks. 10 personer, så længe der tages hensyn til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

De fleste specialforbund har også lagt særlige krav og henstillinger for de enkelte idrætter på deres hjemmesider. Vi skal derfor også understrege, at krav og henstillinger, der gives fra jeres specialforbund eller landsorganisation, samt de til enhver tid gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen skal efterleves. Der må således ikke finde aktiviteter sted på de kommunale faciliteter uden en forudgående positiv udmeldning fra den relevane organisation f.eks. specialforbund.

De kommunale udendørs anlæg åbnes op igen jf. de retningslinjer, som myndighederne har givet. Vi gør opmærksom på, at klubhuse, omklædningsrum og toiletter fortsat er lukkede foreløbigt. Vedrørende fodbold aktiviteter så følger vi DBU’s anbefalinger om, at alle fodboldaktiviteter kan starte op indenfor de gældende retningslinjer.

Retningslinjerne indebærer blandt andet:

At man ikke må samles flere end 10 personer
At man skal holde afstand på 1 meter til andre personer, dog mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn
At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe
At host eller nys sker i abluen eller i et papirlommetørklæde
At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer
Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvor dette ikke er muligt, skal der vær særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit
Det forudsættes, at klubhuse og fælles badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige


Ved valget om at afholde udendørs idrætsaktiviteter, så opfordrer DIF og DGI desuden til, at det sker inden for disse rammer:

Udendørsaktiviteter bør foregå i mindre grupper
Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår
Medlemmerne møder op omklædt og tager hjem efter end udendørsaktivitet
Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som er defineret af Sundhedsstyrelsen

Det er vigtigt, at alle medlemmer kender til retningslinjerne, som de skal overholde, hvis de vælger at benytte udendørsfaciliteterne. Det er foreningens ansvar at sikre et setup, der overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Den grådvise åbning indbefatter på nuværende tidspunkt alene udendørs faciliteter – indendørs faciliteter kan fortsat ikke tages i brug.

Venlig hilsen
Børne-, Fritids- & Undervisningsforvaltningen
Hjørring Kommune
...

View on Facebook

Hurra! Vi har fået 18.129,39 kr. fra DagliBrugsen Bindslev og OK. Tak til alle, der har tanket – og bliv endelig ved, det kan mærkes i klubkassen. ...

View on Facebook