Nyheder

Facebook

OPDATERET 29.03.19 !!

BTI´s Badminton klubmesterskaber 2019
Lørdag den 30. marts 2019
...

View on Facebook

INDKALDELSE GENERALFORSAMLING

BINDSLEV-TVERSTED Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling

Mandag d. 25. februar 2019 kl 19.30
i Tannisbugthallens nordgavl .

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af to stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Afdelingsformændenes beretning.
5. Fremlæggelse af årsregnskab.
6. Indkomne forslag. -bestyrelsen har ændringsforslag til vedtægterne.
7. Valg af formand.
8. Valg til bestyrelsen.
9. Valg af suppleanter.
10. Valg af revisorer.
11. Valg af revisorsuppleant.
12. Offentliggørelse af "Årets BTI´er" og "Årets leder i BTI".
13. Eventuelt.

Håber på stort fremmøde til denne aften, hvor bestyrelsen trakterer med kaffe, the, øl og sodavand samt smørrebrød.

BTI bestyrelsen.
...

View on Facebook

8 months ago

BTI - Bindslev-Tversted IF

GENERALFORSAMLING

BTI's Venner afholder generalforsamling.

Torsdag den 14. februar 2019 kl. 19.30
I Tannisbugthallen.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen
...

View on Facebook

1 years ago

BTI - Bindslev-Tversted IF
View on Facebook