Nyheder

Facebook

GENERALFORSAMLING
BINDSLEV-TVERSTED Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling

mandag d. 24.-02.- 2020 kl 19.00
i Tannisbugthallens mødelokale i nordgavlen.

Dagsorden i følge vedtægterne.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af to stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Afdelingsformændenes beretning.
5. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
6. Indkomne forslag.
7. Valg af formand.
8. Valg af bestyrelses medlemmer.
9. Valg af suppleant til bestyrelsen
10. Valg af revisorer.
11. Valg af revisorsuppleant.
12. Offentliggørelse af "Årets BTI´er" og "Årets leder i BTI".
13. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 19.-02-2020. mail adr. per.barkholt@gmail.com

Årsregnskabet fremlægges i komprimeret form. Ønskes regnskabet i sin helhed for alle afdelinger, kan det rekvireres inden generalforsamlingen ved fremsendelse af mail med anmodning til per.barkholt@gmail.com

Af hensyn til efterfølgende traktement, hvor bestyrelsen byder på the, kaffe, øl, vand og smørrebrød er tilmelding nødvendig. Tilmelding inden 24.02.2020 kl. 10.00

Tilmelding på tlf eller SMS til
Per Barkholt tlf 21 48 10 54,
John Madvig tlf 51 52 44 45
Klaus Kold tlf 30 94 18 61

BTI´s bestyrelse.
...

View on Facebook

3 weeks ago

BTI - Bindslev-Tversted IF

Frisk ny opdatering på indsamlingen til køb af Kulturboksen Bindslev 👍👍

Gaveindsamling er pt på 280.860,00 kr, samt tilsagn fra ENV-Fonden på 450.000,00 kr 💰💰💰
...

View on Facebook

1 month ago

BTI - Bindslev-Tversted IF

Tjuhej hvor det går, det er bare SÅ fantastisk 👍👍

Frisk ny opdatering på indsamlingen til køb af Kulturboksen Bindslev

Gaveindsamling er pt på 268.660,00 kr, samt tilsagn fra ENV-Fonden på 450.000,00 kr 💰💰💰
...

View on Facebook