Idrætsforeningen BTI

Bestyrelse i BTI

Per Barkholt         Formand og økonomiansvarlig sammen med Flemming Mejlvang
21481054

Klaus Kold.           Næstformand og aktivitets koordinator
30941861

John Madvig.         Sekretær og kontakt til afdelingerne
51524445

Henning Jensen -  Medlem og kontakt til Kulturboksen /Fitnesscentret

Flemming Mejlvang  - Hovedkasserer og kontakt til kommunen. (indrapportering og afd.tilskud)
21739755