Generalforsamling BTI 2018

Dagsorden ifølgevedtægterne:
Generalforsamling BTI 2018
Mandag den 26. februar 2018kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdesi Tannisbugthallen,Bindslev
1. Velkomst v/fungerende formandPoul Vilstrup
2. Valg af dirigent
3. Beretning v/fungerende formand Poul Vilstrup+ alle afdelingsformænd
4. Årsregnskab v/hovedkasserer Flemming Mejlvang
5. Valg tilbestyrelsen- På valg til bestyrelsen er:Ingen
Forslag til nye medlemmer i bestyrelsen
- Suppleant til bestyrelsenFlemming Mejlvang-Genopstiller
- Revisor på valg:Arne Møller–Genopstiller
Revisorsuppleant på valg:Robert Lauritsen-Genopstiller
6. Årets leder v/Poul Vilstrup
7. IndkomneforslagForslag fra bestyrelsen om ændring af BTI’s love
8. Evt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen den 26. februar 2018, skal afleveres skriftligttilfungerende formand Poul Vilstrup,Kystvejen 45 A,9850 Hirtshals,SMS på mobil 3118 2753, ellerpå
mailpoul.vilstrup@gmail.com, senest 5 dage før generalforsamlingen.